Bohemian Prayers and Poems
553
(Female)
 
    Nejdobrotivější Srdce Ježíšovo, přítomné v Nejsvětější Svátosti, planoucí láskou k ubohým duším v očistci, smiluj se nad duší služebníka svého. Nerač býti příšným v soudě svém, ale uhasiž krůpějemi své krve plameny očistcové; pošli anděly své, aby uvedli jej v místo věčné blaženosti, světla a pokoje! Amen.
554
(Male)
 
    Nejdobrotivější Srdce Ježíšovo, přítomné v Nejsvětější Svátosti, planoucí láskou k ubohým duším v očistci, smiluj se nad duší služebnice své. Nerač býti příšným v soudě svém, ale uhasiž krůpějemi své krve plameny očistcové; pošli anděly své, aby uvedli jej v místo věčné blaženosti, světla a pokoje! Amen.