Lithuanian Prayers and Poems
551
(Female)
 
    O maloniausia Jēzaus Širdie kuri visuomet esi Švenčiausiame Sakramente, kuri degi karšta meile prie sielų skaistykloje esančių pasigailēk sielos Tavotarnaitēs. Neteisk jos sulig Savo aštraus teismo, bet tegu keli lašai Tavo Brangiausiojo Kraujo išteka ant naikinanćios ugnies, ir pasiusk Savo Angelus, o Gailestingiausias Išganytojau, kad jie įvesų jo sielą. Į poilsio, sviesos ir ramybēs vietą. Amen.
 
    Amažina atilsi duok jo sielai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegul jai sviečia.
552
(Male)
 
    O maloniausia Jēzaus Širdie kuri visuomet esi Švenčiausiame Sakramente, kuri degi karšta meile prie sielų skaistykloje esančių pasigailēk sielos Tavo tarno. Neteisk jo sulig Savo aštraus teismo, bet tegu keli lašai Tavo Brangiausiojo Kraujo išteka ant naikinanćios ugnies, ir pasiusk Savo Angelus, o Gailestingiausias Išganytojau, kad jie įvesų jo sielą. Į poilsio, sviesos ir ramybēs vietą. Amen.
 
    Amažina atilsi duok jo sielai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegul jam sviečia.