Polish Prayers and Poems
501
(Female)
 
 
    O najłaskawsze Serce Jezusa, ciągle będące w błogosławionym Sakramencie, zawsze oddane gorącej miłości biednym duszom zniewolonym w czśćcu, miej litość nad duszą twojej umarłej służebnicy. Nie bądź surowym w Twym wyroku; Pozwól, by kilka kropel Twej cennej krwi padło na pożerające płomienie. A Ty, o litościwy Zbawicielu, poślij Twych aniołów, by oni kierowali twoją zmarłą służebnicę do miejsca odświeżenia, światła I pokoju. Amen.
502
(Male)
 
 
    O najłaskawsze Serce Jezusa, ciągle będące w błogosławionym Sakramencie, zawsze oddane gorącej miłości biednym duszom zniewolonym w czyśćcu, miej litość nad duszą twego umarłego sługi. Nie bądż surowym w Twym wyroku; pozwól, by kilka kropel Twej cennej krwi padło na pożerające płomienie. A Ty, o litościwy Zbawicielu, poślij Twych aniołów, by oni kierowali twego umarłego sługę do miejsca odświeżenia, światła i pokoju. Amen.
503
 
    O GENTLEST Heart of Jesus, ever present in the Blessed Sacrament, ever consumed with burning love for the poor captive souls in Purgatory, have mercy on the soul of Thy departed servant. Amen.
 
    O ŁASKAWE Serce Jezusa zawsze obecne w przenajświętszym Sakramencie wciąż pałające gorącą miłością ku duszom w czyścu, zmiłuj się nad tymi duszami i wyprowadź je z ciemności wygnania, a wprowadź je do jasności żywota niebieskiego gdzie mamy nadzieję iż Ty i Twa Błogosławiona Matka, przygotowaliście dla nich koronę radości wiekuistej. Amen.
504
 
    O ŁASKAWE Serce Jezusa zawsze obecne w przenajświętszym Sakramencie wciąż pałające gorącą miłością ku duszom w czyścu, zmiłuj się nad tymi duszami i wyprowadź je z ciemności wygnania, a wprowadź je do jasności żywota niebieskiego gdzie mamy nadzieję iż Ty i Twa Błogosławiona Matka, przygotowaliście dla nich koronę radości wiekuistej. Amen.
505
 
MODLITWA
 
    Pamiętaj o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto, do Ciebie się uciekając, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, od Ciebie miał być opuszczonym. Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko. Do Ciebie biegnę, a jako grzesznik wzdychając, staję przed Tobą. O Matko Słowa przedwiecznego, nie gardź moim wołaniem, lecz wysłuchaj mnie łaskawie! Amen.
506
(Female)
 
MODLITWA
 
    O łaskawe Serce Jezusa, zawsze obecne w Przenajświętszym Sakramencie wciąż pałające gorącą miłością ku duszom w czyśću, zmiłuj się nad tą duszą i wyprowadź ją z ciemności wygnania, a wprowadź do jasnościżywota niebieskiego, gdzie mamy nadzieję iż Ty i Twa Błogosławiona Matka, przygotowaliscie dla niej koronę radości wiekuistej. Amen.
 
 
507
(Male)
 
MODLITWA
 
    O łaskawe Serce Jezusa, zawsze obecne w Przenajświętszym Sakramencie wciąż pałające gorącą miłością ku duszom w czyśću, zmiłuj się nad tą duszą i wyprowadź ją z ciemności wygnania, a wprowadź do jasnościżywota niebieskiego, gdzie mamy nadzieję iż Ty i Twa Błogosławiona Matka, przygotowaliscie dla niego koronę radości wiekuistej. Amen.