Romanian Prayers and Poems
Romanian Lords Prayer
 
Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşalele noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri şi un n educe pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău