Serbian Prayers and Poems
Serbian Lord’s Prayer
 
МОЛИТВА ГОСПОДЊА
 
Отче наш, иже јеси на небесјех, да Сватисја имја твοје, да придте Царствије твојє, да будет вοља твоја јако на иебеси и на земљи; хљеб наш насушчниј  дажд нам днес; и остави нам доЛги нашја јакоже и ми  οстављајем доЛжником нашим; и не воведи  нас  во  нскушениеје, но ИЗбавИ нас од Лукаваго.