Slovak Prayers and Poems
557
(Female)
 
    O Gentlest Heart of Jesus, ever present in the Blessed Sacrament, ever consumed with burning love for the poor captive souls in Purgatory, have mercy on the soul of Thy departed servant. Amen.
 
    O Pane Ježiši, Otče milosrdenstva, porúčam Ti dušu služobníce Tvojej, a všetky krest'anské duše v očistci do Tvojich sv. pät' rán, a prosím Ťa skrze Tvoje prehorké a t'ažké umučenie a skrze Tvoju predrahú krv, ráč sa nad nimi milostive smilovat' a im všetky zaslúžené pokuty a tresty odpustit', aby z toho očistcového plameňa vyslobodené boly a so všetkými svätými a vyvolenými Tvojimi v pokoji večnom radovat' sa mohly. Amen.
558
(Male)
 
    O Gentlest Heart of Jesus, ever present in the Blessed Sacrament, ever consumed with burning love for the poor captive souls in Purgatory, have mercy on the soul of Thy departed servant. Amen.
 
    O Pane Ježiši, Otče milosrdenstva, porúčam Ti dušu služobníka Tvojho, a všetky krest'anské duše v očistci do Tvojich sv. pät' rán, a prosím Ťa skrze Tvoje prehorké a t'ažké umučenie a skrze Tvoju predrahú krv, ráč sa nad nimi milostive smilovat' a im všetky zaslúžené pokuty a tresty odpustit', aby z toho očistcového plameňa vyslobodené boly a so všetkými svätými a vyvolenými Tvojimi v pokoji večnom radovat' sa mohly. Amen.